Projecten

Update 19-10-2020:

Er wordt momenteel gewerkt aan verdere uitrol van de zogenoemde Movezpots in Hanzeland. Doel hiervan is om ook op andere plekken deelmobiliteit (deelfietsen en elektrische deelauto's) aan te bieden. De verwachting is dat hiermee de parkeerdruk kan worden verlaagd in het gebied.

Bij locatie Hanzeplein (Hanzeplein 11-27) kun je per heden deelfietsen en deelauto's huren.

 
Om de parkeerdruk beter te kunnen coördineren wordt daarnaast onderzocht hoe we meer parkeerterreinen kunnen koppelen aan het Movez platform. Koppelen houdt in dat we proberen de actuele vrije plekken te kunnen laten zien en ook de mogelijkheid bieden om deze plekken te reserveren.

Algemeen:

Hanzeland is volop in ontwikkeling. Dit geldt voor zowel het vastgoed als de infrastructuur. Bij elke nieuwe ontwikkeling wordt vooraf in samenwerking met Movez bekeken hoe de gastvrijheid het beste georganiseerd kan worden en welke mobiliteitsoplossingen hiervoor nodig zijn. Er wordt dus niet standaard gebouwd wat de parkeernorm dicteert: we kijken samen pro-actief welke mogelijkheden er zijn om slimmer met de parkeervraag om te gaan en welke kansen er zijn wat betreft alternatieven.